DEL

Dette indlæg er et betalt indlæg - det indeholder betalte links.

Webshops har længe været den foretrukne handelsform for mange tusinde danskere, og i fremtiden vil der stadigt være flere som fravælger de fysiske butikker til fordel for de mange webshops. Dette skyldes blandt andet, at det som oftest er billigere at handle på nettet, og at det tager markant kortere tid at handle flere ting. Til sammenligning kan det fx tage flere timer, hvis man skal shoppe et par bukser ude i byen, imens det tager ganske få minutter bag computerskærmen. Det er dog også langt billigere og nemmere for butiksejerne, da de ikke har behov for butikker og butiksansatte men kun har behov for et lager og nogen lagerarbejdere. Herunder finder du tre råd til dig som skal i gang med at starte en mindre webshop op.  

Lej et lille lagerrum i starten

I starten er det vigtigt, at man ikke tager munden for fuld og bestille for mange artikler hjem. I starten vil man sikkert ikke sælge så meget, så man skal ikke bestille mere hjem, end man kan opbevare. Det vil derfor være en god idé at leje et mindre lagerrum, hvor man kan have tingene opbevaret, indtil man begynder at sælge så meget, at det kræver et større lager. Find plads til din opbevaring her.

Få hjælp til pakning fra venner og familie

I opstartsprocessen er der ikke altid lige mange penge at lege med, og derfor er det ikke sikkert, at man kan betale løn til en eller flere ansatte. Men som sagt vil man heller ikke sælge så meget i starten, så i de fleste tilfælde vil man kunne klare det selv og så løbende få hjælp af venner og familie, indtil man sælger så godt, at man kan betale ansatte.

Begynd med et lille udvalg

Når mange starter deres første webshop, så har de ofte så mange gode idéer, og så har de det ofte svært med at begrænse sig. Man skal dog passe på med at sælge for mange forskellige ting i starten, da det bliver dyrt at få produceret mange forskellige ting.