DEL

Dette indlæg er et betalt indlæg - det indeholder betalte links.

Indgående kendskab til retshjælpsforsikring, syn og skøn og andre værktøjer til behandlingen af retslige tvister i byggesager kan give dig en stor fordel, hvis du bliver involveret i en sag om fejl og mangler eller byggesjusk. Derfor er det en god ide at alliere sig med en advokat med speciale på området, hvis du bliver involveret i en problematisk byggesag. Blandt de advokater, som er specialiseret på området, er advokatfirmaet Sagførerne, som rådgiver i byggesager landet over.

Se om din retshjælpsforsikring dækker

Søger du hjælp til håndteringen af problemer ved fejl og mangler eller byggesjusk i din byggesag, så lyder anbefalingen herfra, at du tager kontakt til Sagførerne. Der bliver du nemlig altid mødt af et empatisk team med indgående kendskab til lovgivningen omkring fast ejendom.

Det kan være dyrt at føre sager mod håndværkerne. Heldigvis er der dog en god chance for, at du har en retshjælpsforsikring, som dækker hele eller dele af dine udgifter til sagen. Blandt andet dine udgifter til advokatbistand. De fleste boligejere har en retshjælpsforsikring som en del af deres husforsikring, der dækker udgifterne til retshjælp i sager, du inddrages i som privatperson. Som regel er det blot et krav for at få dækning fra forsikringsselskabet, at du bruger en advokat i sagen.

Sagførerne hjælper dig med at undersøge, om forsikringen dækker, med at tage kontakt til forsikringsselskabet og med at få ansøgt om dækningen. På den måde kan du så billigt som muligt få effektiv hjælp til din byggesag.

Advokathjælp til afholdelse af syn og skøn

Retshjælpsforsikringen dækker udgifterne til en stor del af de omkostninger, der er forbundet med at køre en byggesag. Udover dækning til dine advokatregninger vil du normalt også kunne få dækket omkostninger til afholdelse af syn og skøn.

I byggesager benyttes syn og skøn nemlig ofte som et værktøj til at klarlægge, om der reelt er tale om fejl og mangler, om disse skyldes byggesjusk, hvordan de bedst udbedres, og hvem der bærer ansvaret både praktisk og økonomisk. Ofte ses det nemlig, at håndværkerne vil forsøge at afvise, at der overhovedet er problemer eller skyde skylden på andres fejl.

Syn og skøn bruges til at få en objektiv vurdering af de byggetekniske forhold. Syn og skøn foretages af en uafhængig fagperson, som vurderer sagen så objektivt som muligt ud fra de spørgsmål som parterne stiller. For at sagen kan vurderes korrekt, er det derfor vigtigt, at der stilles de “rigtige” spørgsmål. Sagførerne hjælper dig med at stille de rigtige spørgsmål, og de sørger også altid for, at du får en advokat med byggeteknisk kendskab tilknyttet, så du står stærkest i din sag.

Et besøg på sagfoererne.com kan dermed være ganske givende, hvis du står i en situation, hvor du overvejer at søge advokathjælp. Hos Sagførerne kan du nemlig være sikker på, at de har al den nødvendige juridiske ekspertise i forhold til, at din sag kan få det bedst mulige udfald for dig.